ENERJİ PROJELERİ
-

    İnsan yaşamının vazgeçilmez bir parçası olan enerji her zaman dünya gündeminde tartışılan konuların başında gelmektedir. Enerji, ülkelerin ekonomik ve sosyal olarak gelişiminde, dolayısıyla toplumsal refahın arttırılmasında vazgeçilmez bir etken olmaya devam edecektir.

    Son yirmi yılda özelleştirme ve piyasalarda rekabetin tesisi için devlet altyapı hizmetleri işletmeciliğinden çekilerek, düzenleyici ve denetleyici bir işlev üstlenmiştir.

    Ancak, politik riskler, yönetimsel sorunlar ve işletme zorlukları birçok gelişmekte olan ülkede belirgin sıkıntılara yol açmaktadır.

    Ülkeler yetersiz BÜTÇE olanakları nedeniyle son yıllarda;

  • Yap - İşlet- Devret
  • Yap-İşlet
  • Kamu - Özel Sektör İş Birliği
  • Yıllık ödemeli sözleşmeler ile birçok Enerji, Altyapı ve Arazi Geliştirme projesini gerçekleştirme yoluna gitmektedir

LİNK'İN HİZMET ALANLARI:

    Firmamız Türkiye'de ve Yurt Dışında faaliyet gösterdiği ülkelerde bu tip yatırım projelerinin;
a) Temini
b) Fizibilite Gözden Geçirmesi
c) Risk Analizi
d) Finansal Analizi
e) Yatırımcı Ortak Temini

    Konularında danışmanlık hizmeti vermektedir.

 

 


Copyright © 2009, LinkCons.com
Bütün hakları saklıdır.
Bizi Tanıyın    Hizmetlerimiz    Projeler    Konsolosluk    Iletisim          Ana Sayfa    E Posta   Site Haritası