ÜLKE PROFİLİ
-
 

ARNAVUTLUK EKONOMISI

Arnavutluk ekonomisi daha çok maden üretimine ve sanayiye dayanır. Bir miktar petrol ve doğal gaz çıkarmaktadır. 1992'de toplam 6 milyon varil petrol, 136 milyon m³ doğal gaz üretmiştir. 1993'deki petrol rezervi 185 milyon varil, doğal gaz rezervi 11 milyar m³ olarak tahmin ediliyordu. Ülke ayrıca krom, linyit, nikel, bakır, demir, kükürt, çinko, kurşun ve boksit üretmektedir.
Tarım ve hayvancılığın da ekonomide önemli yeri vardır. Bu sektörlerden elde edilen gelirin gayri safi yurtiçi hasıladaki payı % 36'dır ve çalışan nüfusun % 55'i bu alanlarda iş görmektedir. Orta kesimdeki kıyı ovalarda daha çok buğday, mısır, tütün ve patates, iç kesimlerde daha çok şeker pancarı, güney kıyılarda en çok zeytin ve turunçgiller üretilir. Ülke genelinde bunlardan başka meyve ve sebzeler de üretilmektedir. 1992'de 600 bin ton tahıl, 60 bin ton yer bitkileri, 15 bin ton baklagiller, 130 bin ton meyve, 250 bin ton sebze üretilmiştir. Aynı yıl ülkede 500 bin baş sığır, 1 milyon baş koyun, 170 bin baş domuz bulunuyordu. 1991'de % 55'i denizden, % 45'i iç sulardan olmak üzere 12 bin ton balık avlanmıştır. Aynı yıl 2.6 milyon ton da tomruk üretilmiştir.

TURKIYE'DEKI ARNAVUTLAR

Türkiye'de kaç Arnavut olduğu konusunda kesin bilgi yoktur, ama gayri resmi olarak bu sayının 3-6 milyon civarında olduğunu tahmin edilmektedir Ancak bu nüfusun ne kadarının Arnavut kimliğini benimsediği belirsizdir. Ethnologue web sitesi, 1965 sayımına göre Türkiye'deki Arnavutların sayısını 65.000 olarak belirtmektedir. . Arnavutların çeşitli tarihlerde Türkiye'ye büyük göçleri olmuştur. Bunlar genele balkanlardaki karışıklıklar zamanında olmuştur. 1877-78 yılında meydana gelen Osmanlı-Rus savaşında yada daha önceden göçler olduğu bildirilmekteyse de herhangi bir tarihi kaynak bulunmamaktadır.Bilinen en büyük göçün 1912 Osmanlı balkan harbiden sonra olduğu tarihi kaynaklarda belirtilmektedir.Osmanlının bu savaşta yenilmesinden sonra Sırpların kontrolüne geçen Kosova'dan büyük bir göç yaşanmıştır.Daha sonraki ikinci büyük göç 1924 yılında Türkiye-Yunanistan Nüfus Mübadelesi kapsamında Türkiye'ye Güney Epir'den ve Ege Makedonyası'ndan gönderilen Arnavutlardan oluşmaktadır,Balkanlardaki karışıklıklar ve Yugoslavya'nın özellikle Müslüman topluluklara uyguladığı baskılar devam ettiği için II. Dünya Savaşı sonrası Yugoslavya'dan (bugünkü Kosova ve Kuzey Batı Makedonya) göçler devam etmiştir. 1945'ten günümüze kadar hala artan ve azalan oranlarda göçler yaşanmaktadır.
Türkiye'deki Arnavutların çok büyük bir kısmı Sünni-Hanefi mezhebindendir çok az bir kısmı da Bektaşi inancına sahiptir.

Türkiye Arnavutları

  • Mehmet Akif Ersoy
  • Ali Sami Yen
  • Çevik Bir
  • Kemal Derviş
  • Hakan Şükür
  • Arif Erdem

Copyright © 2009, LinkCons.com
Bütün hakları saklıdır.
Bizi Tanıyın    Hizmetlerimiz    Projeler    Konsolosluk    Iletisim          Ana Sayfa    E Posta   Site Haritası